Patates Gübreleme

Patates Gübreleme işlemi patates bitkisinin hangi dönemde, hangi gübreye  ne  kadar  ihtiyacı var bunu iyi bilmek gerekir. Patates  bir serin iklim bitkisi olup tohum çeşitlerine ve  iklime  göre  gelişim evreleri ve patates gübreleme dönemleri değişebilir. Tohum çeşidi olarak 120 günlük gelişim dönemi olan bir  patates bitkisinde  1. dönem olan  çimlenme dönemi yaklaşık 30 gündür. 2. dönem, yumru oluşum dönemi yaklaşık 10-15 gündür. Bu dönemin sonuna doğru çiçeklenme başlar. 3. dönem, yumru irileşme dönemidir. Yaklaşık 50 günlük bir süredir. Bitkinin en fazla  gübreye ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Patatesin hem üst kısmının  hem de yumrularının da geliştiği bir dönemdir.  4. dönem olgunlaşma dönemidir. Yaklaşık 20 gün sürer. Sonrasında  hasat edilir. Patates  tarımında  topraktan  yoğun şekilde  kuru madde  çekilmektedir. Yani en az  iklim kadar toprağın kalitesi de  patates  yetiştiriciliğinde  önem kazanmaktadır. Bu konuda  toprak kalitesini ekim öncesinde  kullanacağınız Rekor Gelişim gübresi ile  iyileştirebilirsiniz. Ülkemizde  tarımı yapılan tarla  bitkilerine göre  kıyasla en fazla  gübre ihtiyacı olan bitkilerden bir tanesi patatestir. Hal böyle  olunca  patates  gübreleme  maliyetlerini daha da  artırmamak adına patates  gübreleme işi ayrı bir uzmanlık bilgisi ve  tecrübe  gerektirmektedir. Aksi takdirde  bazen hiç yumru  vermeyen bir  patates  tarlası ile  yada  yumruların çok küçük kaldığı ve  ticari açıdan zarar göreceğiniz bir  durum ile  karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden patates gübrelemede, patates için patates  büyütme  gübresi verilirken doğru zamanda  doğru miktarda  verilmesi gerekir. Yumru sayısının, yumru  adedinin  istenilen kadar  olması için gerek tohum kalitesi önemli olduğu kadar  çiçek tutumunu artırıcı gübreler de  önem kazanmaktadır. Patates  için taban gübresi, toprak düzenleyici gübre, üst gübresi, azotlu gübreler, şeker gübresi, üre gübresi, yaprak gübresi, yağmurlama gübresi, damlama gübresi vb. gübrelerden ne  kadar  gübre  ihtiyacı var, hangi dönemlerde  uygulanmalı, ne zaman verilmeli, hangi marka  gübreler en iyi patates  verimini artıran gübrelerdir. Tüm bunlar  seçildikten sonra  oluşturulacak olan patates  gübreleme  programı dahilinde, organik gübreler ve  kimyasal gübreler toprak hazırlığından başlanıp hasada  kadar geçen sürede  uygulanır. Diğer  yandan  yüksek verimli bir  patates  yetiştiriciliği yapmak için patates  gübreleme  konusunda  aşağıdaki youtube videolarını izlemenizi tavsiye ederiz. 


Patates Gübreleme Programı

Patates  gübreleme  programı olarak patates  yetiştiriciliğindeki organik gübre  ve  kimyasal gübre  önerilerimiz ve  bu gübrelerin uygulama  zamanları ve  miktarlarını kapsar. Aşağıda bahsettiğimiz  patates beslemede kullanılan  taban gübresi uygulamaları ve  şeker gübresi, azotlu gübre uygulamalarına  ilave  sizlere  tavsiye ettiğimiz Rekor Gübre  Patates Gübreleme  Programına  uymanızı tavsiye ediyoruz. Bu gübreleme  programında  ekim öncesinden 1. çapa  dönemine  kadar  kullanacağınız toprak ıslahını sağlamak için   Rekor Gelişim Tarla Gübresi, devamında  2 adet damlama  gübresi ve  Rekor Gübre Sıvı Yaprak Gübresi ürünlerinin kullanım miktarını, dozunu ve zamanını detaylı olarak açıklamaktadır. Ayrıca  yine  patates için kullanılacak bu gübrelerin fiyatlarına  buradan ulaşabilirsiniz. Bu gübreleme programı aslında "patates  yetiştiriciliği püf noktaları" olarak da değerlendirebilirsiniz.  Patates gübreleme programı  ile aşağıdaki konularda  başarı sağlayabilirsiniz. 

Patates yumru sayısını artırmak

Patates Verimini Artırmak

Patates Yumru  Büyütmek

Patates  yumru büyütmek dediğimizde, patates  büyütme  gübresi hangileridir, patatese  hangi gübre  atılır gibi soruların cevaplarını tavsiye ettiğimiz patates gübre takvimindeki gübreler ile  yapabilirsiniz. 

Patates Kalitesini artırmak, patatesin raf ömrünü artırmak

Patates Gübreleme Programı

Patates Taban Gübresi

Patates taban gübresi olarak, fosforlu yada  potasyum içerikli gübreler,  yapılacak toprak analizine  göre  ve  ton başına patates  verimi için   toprağın ihtiyaç duyduğu gübreye  uygulanır. Patates  bitkisinin ne  kadar  fosfora  ihtiyacı var dersek eğer, fosfor Gübrelemesi; 500 kg yumru verimi için, 1 kg saf P2O5 in bitkiler tarafından kaldırılmaktadır, toprak yapısına bağlı olarak toprakta tutunma payları da hesaba dahil edilmelidir. Toprakta tutunma payları yüksek ise yani toprağa verdiğiniz gübreyi bitki daha  zor  alıyorsa daha  çok gübre verilmelidir. Patates bitkisine verdiğiniz gübrelerin topraktan daha  kolay emilimini sağlamak için Rekor Gelişim toprak düzenleyici kullanılmalıdır.  Hesaplanan fosforlu gübrenin tamamı dikimden önce veya dikim sırasında patates taban gübresi olarak verilmelidir. Fosforlu gübrede Kompoze olarak (20.20.0,  – 15.15.15, veya  18-46-0 ) veya Triple süper fosfat şeklinde uygulanmalıdır. Fosforlu gübreler; erken devrede gelişmeyi ve yumru oluşumunu teşvik eder,  yumru sayısını ve hastalıklara dayanmayı arttırır. Potasyum Gübrelemesi; "patatese  potasyum ne zaman verilir" dersek eğer  Potasyumlu gübrelerin tamamı dikimden önce veya dikim sırasında verilmelidir. Genellikle 15.15.15. şeklinde kompoze veya Potasyum sülfat gübresi de kullanılmaktadır. Potasyum içerikli gübrelerin patatese  faydaları ise; yumruda kuru madde birikimi ve depolanmaya dayanıklılığı arttırır, yumruda kabuk oluşumunu teşvik eder, yumruda istenmeyen enzimlerin oluşumunu engeller, yumru et dokusunun sıkı yapılı olmasını sağlar. 

Patates Şeker Gübresi - Azot Gübrelemesi

Patates  şeker  gübresi patates  bitkisinde  en çok kullanılan azotlu gübredir. Şeker  gübre, yada  şeker gübresi   olarak bilinen amanyum sülfat gübresi % 21  oranında  amonyum azotu ve  % 24 oranında  sülfat  formatında  kükürt  içeriğine  sahip bir gübredir. Patateste  azot gübrelemesi olarak başka  formadaki azotlu gübrelerde  kullanılmaktadır.  Patates azot gübrelemesi; Patates bitkisinin azotlu gübreye olan ihtiyacı oldukça fazladır. Kumsal topraklarda yetiştiği için fazla miktarda sulama gerektirdiğinden önemli miktarda azot yıkanması olmaktadır. Fazla azot vejetatif gelişmeyi teşvik eder, yumru oluşumunu geciktirir. Bunu önlemek için, azotlu gübrelerin en az iki defada verilmesi önerilmektedir. Verilecek gübrenin 1/2 si dikimle, 1/2 si ise boğaz doldurma sırasında verilmelidir. Çok kumsal topraklarda azotlu gübre yağmurlama suyuna karıştırılarak çok defada verilmelidir. Dikimle beraber kullanılacak azotlu gübre, kompoze olarak P ve K ile birlikte (15.15.15 ) veya amonyum sülfat olarak tek başına verilmelidir. patateste  üst gübre olarak ise azot, amonyum nitrat veya üre şeklinde uygulanmalıdır. Sulamanın çok sayıda yapıldığı kumsal topraklarda ise, üst gübre olarak amonyum sülfat şeker gübresi  patates  için önerilmelidir. 

Patates Yaprak Gübresi

Patates yaprak gübresi ile patates  gübrelemesi  yaparak   patates  bitkisinde  iyi bir  çiçeklenme  ve  tohur  tutumunu sağlayabilirsiniz. Bu sayede  daha  çok yumru sayısı elde ederseniz. Patates  bitkisi özellikle  tohum kalitesine göre , çeşitlere  göre ve iklim şartlarına bağlı olarak    bazen  neredeyse  hiç yumru bağlamayabilir yada sadece   bir  kaç tane  olabilir. Patates  yetiştiriciliğinde  ilk hedef  öncelikle  iri patates  olsa da  bazen de az tutum sorunu yaşamak  istemiyorsanız  patates yaprak gübresi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu konuda  en etkili patates  gübresi Rekor gübre Sıvı yaprak gübresidir. Sadece yapraktan holder  yada  drone  ile  uygulanabilir. Sıvı gübredir.  Patateste  Rekor Gübre yaprak gübresini 1. çapa  sonrası  yada  yabancı ot  mücadelesi bittikten sonra  uygulanır. 2. uygulama  ise 1. uygulamadan sonra 30 gün sonrasından itibaren uygulanır. Aynı zamanda  bitkide her türlü stresi azaltır ve bu sayede  bitkinin  düzenli çalışarak daha  iri patates  yapabilmesine de ciddi destek sağlar. Rekor Gübre yaprak gübresi  insektisitler  ile  karışabilir. Yabancı ot ilacı ilacı ile  karışmaz. Gübre olarak ise Rekor Gübre A.Ş firmasının ürettiği ve  sıvı gübreler  ile  karıştırılarak verilebilir. buna  örnek olarak Bor Rekor Gübreyi örnek verebiliriz 

Patatese Potasyum Gübresi Ne Zaman Verilir

"patatese  potasyum gübresi ne zaman verilir"  dediğimizde aslında  tüm dönemler verilebilir ancak tek sorun potasyum uygulaması yapıldığında  patates bitkisi yaprakları yaşlanma  eğilimine geçtiği için bu durum istenen bir durum değildir. Patates  hasadına 1 ay yada 40 gün  kadar zaman kalmış durumlarda  ancak zoraki olarak kabul edilebilir bir durum olabilir. Patates için potasyum içerikli gübre  üreticileri  patates için en önemli konulardan birisi olan patates yumrusunun büyütülmesi için potasyumlu gübrelerin içeriklerini zenginleştirerek daha  erken zamanlarda da  uygulanmasını tavsiye  etmektedirler. Piyasada  standart  olarak potasyum sülfat, potasyum nitrat ve  potasyum klorür şeklinde  ürünler  mevcut olup potasyum sülfat uygulamasını daha  çok toprak yapısında pH değeri 7 nin üzerinde  olan yerlerde yani yüksek pH'lı bazik arazilerde, Potasyum nitrat gübresini pH değeri 7'nin altında olan asidik arazilerde, potasyum klorür içerikli gübreleri ise  pH 7  olan nötr toprak yapılarında  kullandırılmaktadır. Bu gübreler dışında da  potasyum içerikli farklı formda  ve  içeriklerde  gübreler  mevcuttur. Bunların dışında da  şöyle  bir  durum vardır;  sizlere tavsiye ettiğimiz yukarıdaki patates  gübreleme  programındaki Rekor gübre ürünleri patates  bitkisinin sezon sonuna  kadar canlı ve  yeşil kalmasına  destek verdiği için belirli bir denge  içerisinde  vereceğiniz potasyum içerikli gübrelerin patates  yapraklarını hızlı yaşlandırmasına  karşı direnç gösterecektir. Patates  yetiştiriciliği de her  iş gibi tecrübe  gerektiren bir iş olup tavsiyelerimiz doğrultusunda  patates  tarlasından yüksek verim almak adına yapacağınız  uygulamaları alışkanlıklarınız arasına  katmış olursunuz. 

Patates Çeşitlerine Göre Gübreleme 

Patates Çeşitlerine  göre  gübreleme  farklılık gösterir mi ? Örneğin agria, marabel, sevimli, krone, marfona, olimpia, melody  gibi patates çeşidi - cinsine   göre  yukarıda  anlattığımız  gübreleme  programında, gübre önerilerimizde  bir değişiklik  olur mu olmaz mı dersek eğer,  kesinlikle  olmaz. Aynı taban gübresini, üst  gübresini, yağmurlama ve damlama  gübresi ile  yaprak gübresini yine  tavsiye ediyoruz. Yine  içerik olarak kullanılacak azotlu, potasyumlu, fosforlu, çinkolu, bor içerikli gübrelerin oranların da  bir değişiklik söz  konusu olmaz. Yazlık ekimi yapılan patates ile  kışlık ekimi yapılan patatesin sadece  gübreleme  ve  ilaçlama  zamanlarında  biraz  kaymalar  olabilir. 

Patatese Hangi Gübre Verilir

Patatese  hangi gübre verilir, atılır, patates  için hangi gübre  kullanılır, patates  ekiminde  hangi gübre  kullanılır, patatese atılan gübreler, patates ekiminde  gübreleme, patates  için en iyi en faydalı sıvı gübre, taban gübresi, üst  gübresi yaprak gübresi hangileridir.  Hangi marka  gübreler ile  en yüksek verim ve  en kaliteli patates  üretimi  sağlanabilir. Patatese  hangi gübreler  önerilir, patates  gubreleme  önerileri nedir. Patates  yetiştiriciliğinde  gübreleme  safhasındaki soracağınız  tüm sorular sayfamızda yukarıda  detaylı şekilde cevaplandırılmıştır. 

Patates Gübresi Fiyatları

Patates gübresi fiyatları  kaç liradır, patates  gübresi fiyatları nedir, kg fiyatı kaç tl olmuştur,  patates  için kullanılan gübrelerin  fiyatı nedir. Şeklindeki sorularda her daim açık net  bir  fiyat bulmak zordur. Özellikle "20-20-20 npk gübre fiyatı 50 kg " gibi üre gübresi, amanyum sülfat gübresi, potasyum nitrat  gibi  ürünler  son yıllarda  son derece  değişken dalgalı bir  hale gelmiştir fiyatları. Özellikle  gübre  fiyatlarını incelerken daha  çok üretici yada  tedarikçi firmaların sitelerini takip etmenizi tavsiye ederiz. Yukarıdaki patates  gübreleme  programında  tavsiye ettiğimiz gübreleme  programındaki gübre fiyatlarının en güncel halini her daim üretici firma   sitesi olan https://www.rekorgubre.com.tr    adresinden takip edebilirsiniz. 0232 364 22 22 telefonunu mesaide  arayarak sipariş verebilirsiniz. En yakın bayi bilgisine  ulaşabilirsiniz.

TikTokInstagramYouTubeFacebook